Prenájom priestorov

 Múzeum SNP ponúka na prenájom výstavné priestory, kinosálu a zasadaciu miestnosť.

Prenájom výstavných priestorov zahŕňa prenájom vestibulu, Výstavných priestorov v južnej skulptúre a Výstavných priestorov v severnej skulptúre. Ohľadom vypracovania cenníka kontaktujte Mgr. Carmen Vágnerovú: carmen.vagnerova@muzeumsnp.sk alebo 0918 899 409.

Prenájom zasadacej miestnosti s možnosťou využiť dataprojektor. Ohľadom vypracovania cenníka kontaktujte Mgr. Patríciu Némethovú: muzeumsnp@muzeumsnp.sk alebo 0918 899 444

Prenájom kinosály, ktorej kapacita je 136 miest na sedenie. Ohľadom ďalších informácií a vypracovania cenníka kontaktujte Ing. Andreu Badurovú: andrea.badurova@muzeumsnp.sk alebo 0918 899 411.

Cenník prenájmu kinosály

Za každú započatú hodinu užívania 17 € /hod
Služby
Premietanie filmu 16 a 35 mm v kinosále múzea10 €/hod
Ozvučenie kinosály1 €/hod
Ozvučenie kinosály s réžiou (mixáž, hudba – slovo, nahrávanie)2 €/hod
Použitie vizualizéra10 €/hod
Použitie videomagnetofónu, televízora, CD a DVD prehrávača8,50 € /deň
Použitie dataprojektora10 €/hod
Použitie PC pre prezentačné účely2 €/hod
Vonkajšie ozvučenie4 €/hod
Vonkajšie ozvučenie s réžiou5 €/hod
Vonkajšie ozvučenie – príplatok za bezdrôtové mikrofóny – 1 ks2 €/hod
Záznam pomocou digitálnej videokamery10 €/hod
Fotografovanie digitálnym fotoaparátom + spracovanie – 1 ks0,20 €
Zvukový záznam z konferencií a akcií v kinosále na CD5 €/hod
Digitálny zvukový záznam na CD, DVD – 1 ks2 €/hod
Dozor priestorov múzea počas akcií mimo pracovného času6 €/hod
Služby audiovizuálneho technika+požiarny dozor mimo pracovného času 7 €/hod