Výročné správy

Výročná správa Múzea SNP za rok 2022

Výročná správa Múzea SNP za rok 2021

Výročná správa Múzea SNP za rok 2020
Verejné odpočty organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, termíny a miesta konania verejných odpočtov za rok 2020 a Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu na rok 2020 nájdete na stránke Ministerstva kultúry SR

Výročná správa Múzea SNP za rok 2019
Verejné odpočty organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, termíny a miesta konania verejných odpočtov za rok 2019 a Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu na rok 2019 nájdete na stránke Ministerstva kultúry SR

Výročná správa Múzea SNP za rok 2018
Verejné odpočty organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, termíny a miesta konania verejných odpočtov za rok 2018 a Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu na rok 2018 nájdete na stránke Ministerstva kultúry SR

Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku za rok 2018 zapísaných v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky  sú zverejnené na web stránke Slovenského národného múzea

Výročná správa Múzea SNP za rok 2017

Výročná správa Múzea SNP za rok 2016

Výročná správa je zverejnená aj na stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Výročná správa Múzea SNP za rok 2015

Výročná správa Múzea SNP za rok 2014

Výročná správa je zverejnená aj na stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Výročná správa Múzea SNP za rok 2013

Výročná správa je zverejnená aj na stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Výročná správa Múzea SNP za rok 2012

Výročná správa Múzea SNP za rok 2011