Výročné správy

Výročná správa Múzea SNP za rok 2016

Výročná správa je zverejnená aj na stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Hodnotenie kontraktu za rok 2015

Výročná správa Múzea SNP za rok 2014

Výročná správa je zverejnená aj na stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Výročná správa Múzea SNP za rok 2013

Výročná správa je zverejnená aj na stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Výročná správa Múzea SNP za rok 2012

Výročná správa Múzea SNP za rok 2011