Historická konferencia a vydanie historického zborníka / International conference and The Conference Almanac

Program.indd

Program medzinárodnej konferencie na stiahnutie vo formáte .pdf

Život a osobnosť Chavivy Reickovej – Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v Banskej Bystrici dňa  21. novembra 2014

obalka_svk

Autori: Anna Grusková, Tomáš Lang, Stanislav Mičev, Eduard Nižňanský, Tehila Ofer, Lenka Šindelářová, Daniela Ozacky-Stern

232 strán
_________________________________________________________________________________________________________________________

Festive premiere of documentary film „Return to a Burning House“ took place in Cinema Hall of the Museum of the Slovak National Uprising on November 20, 2014 with the participation of movie producer Ms. Mirka Molnár Ľachká, Script writer and director Ms. Anna Grusková, Director General of the Museum of Slovak National Uprising Mr. Stanislav Mičev, members of Haviva Reick family Michael Reick with his wife and Haviva Shklarsky, Ms. Daniela Ozacky – Stern from Givat Haviva with her husband and honoured guests from regional policy and religious life in Banská Bystrica.
The projection was accompanied with cultural program, discussion with movie makers and festive reception.
International conference “Life and personality of Haviva Reick” took place in the Museum of Slovak National Uprising on November 21, 2014.

For more details see the program of the conference

Conference members also visited the Garden of Haviva Reick, which is in the area of the Museum of the Slovak National Uprising to lay flowers and light candles in front of her statue.
The Conference Almanac, which will be published in Slovak and English language, is currently in preparation

Life and personality of Haviva Reick –  Almanac from International Conference which took place in Banská Bystrica in November 21, 2014

obalka_ang

Authors: Anna Grusková, Tomáš Lang, Stanislav Mičev, Eduard Nižňanský, Tehila Ofer,, Lenka Šindelářová, Daniela Ozacky-Stern

232 pages