Plán podujatí/Plan of the events

Vzdelávacie podujatia a prezentácia filmu “Návrat do horiaceho domu” v partnerských inštitúciách

Educational events and presentation of the movie “Return to a Burning House” in the partnership organisations

27. 11. 2014 – Brno, Vzdělávací a kulturní centrum Židovského musea
27. 11. 2014 – Praha, Židovské muzeum v Praze
27. 01. 2015 – Praha, Slovenský inštitút v Prahe
17. 04. 2015 – Londýn, Bet Debora Conference of European Jewish Women
23. 03. 2015 – Amsterdam, Anne Frank House
12. 03. 2015 – Bucine, Comune di Bucine
09. 05. 2015 – Praha, Post Bellum
17. 04. 2015 – Jičín, Židovská obec Jičín
02. 02. 2015 – Bratislava, KC Dunaj
07. 01. 2015 – Bratislava, Židovská obec Bratislava
15. 05. 2015 – Banská Štiavnica, Kino Akademik
02. 03. 2015 – Kežmarok, Filmový klub Iskra
22. 02. 2015 – Bratislava, Elle Dance
29. 03. 2015 – Wroclav, Židovské informačné centrum Wroclaw
24. 04. 2015 – Majdanek, Panstwowe Muzeum na Majdanku
26. 04. 2015 – Žilina, Stanica Žilina Zárečie